מרכז מידע
ביטול / שינוי הגנת תיקייה באמצעות שם משתמש וסיסמה
נכתב על ידי פעיל 12 July 2012 10:06 AM
על מנת להגן על תיקיה מסויימת באמצעות סיסמא (נניח, תיקיית ה- admin של האתר), נלחץ על Password Protect Directories:
לאחר מכן יתקבל המסך הבא, בו יש ללחוץ על Web Root (public_html/www):
לאחר מכן נבחר בתיקיה שעליה נרצה להגן, לדוגמא: spdtest.co.il (שימו לב, כדי לנווט בתוך התיקיות, יש ללחוץ על סמל התיקיה ליד השם שלה. כדי לבחור בתיקיה להגנה, יש ללחוץ על השם שלה)
לאחר הלחיצה, יתקבל המסך הבא:
כעת נמלא את הפרטים הבאים, ע"פ הסדר:
Password protect this directory - נסמן ב V, הסימון יפעיל את הגנת התיקיה
Name the protected directory - ניתן שם לתיקיה המוגנת, שם זה יופיע בחלון הקופץ אשר יופיע למשתמש ויבקש לאמת את פרטיו
כעת נלחץ על Save. נקבל את המסך הבא:
נלחץ על Go Back ונמשיך למלא את הטופס:
Username - שם המשתמש הרצוי
New Password - סיסמא רצויה
Password (Again) - הסיסמא שוב, לווידוא נכונותה
כעת נלחץ Add/modify authorized user וההגנה תכנס לתוקף.
שימו לב, במידה ונרצה לערוך את סיסמאת המשתמש - נוכל לרשום מחדש את הפרטים בטופס (Create User) והסיסמא תשתנה (במידה והמשתמש קיים).
על-מנת למחוק משתמש, נבחר את שמו מהרשימה ונלחץ Delete User
(12 הצבעות)
מאמר זה סייע בפתרון
מאמר זה לא סייע בפתרון

תגובות (0)
Help Desk Software by Kayako case